page_banner

Saç / ýüz / diş üçin Bentonit toýun tozy

Saç / ýüz / diş üçin Bentonit toýun tozy

Gysga düşündiriş:

bentonit toýun tozy, esasy mineral düzüm bölegi hökmünde montmorillonit bilen metal däl mineral. Montmorillonitiň gurluşy iki sany kremniý-kislorod tetraedrondan we alýumin-kislorod oktaedronlaryndan ybarat 2: 1 görnüşli kristal gurluşdyr. Cu, Mg, Na, K we ş.m. ýaly gatlakly gurluşda käbir kationlar bar we bu kationlaryň montmorillonit birligi öýjügi bilen täsiri gaty durnuksyz, beýleki kationlar bilen alyş-çalyş etmek aňsat, şonuň üçin ion çalşygy gowy. Daşary ýurtlar senagat we oba hojalygynyň 24 pudagynda 100-den gowrak bölümde ulanyldy we 300-den gowrak önüm bar, şonuň üçin adamlar oňa “ähliumumy toprak” diýýärler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bentonit toýun tozy

bentonit toýun tozy, esasy mineral düzüm bölegi hökmünde montmorillonit bilen metal däl mineral. Montmorillonitiň gurluşy iki sany kremniý-kislorod tetraedrondan we alýumin-kislorod oktaedronlaryndan ybarat 2: 1 görnüşli kristal gurluşdyr. Cu, Mg, Na, K we ş.m. ýaly gatlakly gurluşda käbir kationlar bar we bu kationlaryň montmorillonit birligi öýjügi bilen täsiri gaty durnuksyz, beýleki kationlar bilen alyş-çalyş etmek aňsat, şonuň üçin ion çalşygy gowy. Daşary ýurtlar senagat we oba hojalygynyň 24 ugry boýunça 100-den gowrak bölümde ulanyldy we 300-den gowrak önüm bar, şonuň üçin adamlar oňa "ähliumumy toprak" diýýärler.

Bentonit toýun tozy

1. Keramiki önümçiligiň önümçiligine bentonit toýun tozy goşmak, düwünçejik bedeniniň ýa-da syrçanyň plastikligini we güýjüni ýokarlandyrýar, çalgy täsirini ep-esli ýokarlandyrýar we top üwemek üçin peýdalydyr. Mundan başga-da, asma we durnuklylyk ep-esli ýokarlanýar, farfor näzik, reňk äheňi we ýalpyldawuk.

2. Buraw we üýşmeleň gurluşygynda bentonit toýun tozy gowy asma, tikotropiýa, pes süzgüç ýitgisi, gowy ýasama öndürijiligi, amatly taýýarlyk, buraw suwuklygynyň belli agyrlyk güýjüni aňsat sazlamak we ş.m. bar. çuň guýy we deňizdäki buraw in engineeringenerçilik materialy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň