page_banner

Hytaýda perlit tozy öndürijileri giňeldi

Hytaýda perlit tozy öndürijileri giňeldi

Gysga düşündiriş:

Perlit tozy, giňeldilen perlitiň giňeliş döwründe silosyň üstünde bölünen ultrafin ak tozan perlitiň bir görnüşidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Perlit tozy

Perlit tozy, giňeldilen perlitiň giňeliş döwründe silosyň üstünde bölünen ultrafin ak tozan perlitiň bir görnüşidir.

Perlit poroşokynyň esasy ulanylyşy

Perlit tozy feýerwerk, ýangyn söndüriji, termiki izolýasiýa örtükleri, himiki, gündelik himiki sazlaýyş we doldurgyç reduktory we ş.m. ulanylyp bilner, esasan feýerwerk we ýangyn söndüriji pudaklarda doldurmakda we gowulaşdyrmakda möhüm rol oýnaýar we gündelik himiýa, pestisid, reňk, rezin, boýag we plastmassa. , Dolduryjy we giňeldiji hökmünde ulanylyp bilner.

Perlit poroşokynyň esasy ýörelgesi

Giňeldilen perlit tozy, perlit magdany gyzdyrylandan, gowrulandan we dessine ýokary temperaturada giňeldilenden soň kabul ediş gabynyň üstünde emele gelen togtadylan ak tozan görnüşidir. Principleörelge: perlit magdany belli bir ululykdaky magdan çägelerini emele getirmek üçin ezilýär, gyzdyrylandan soň gyzdyrylandan, çalt gyzdyrylandan soň (1000 above-dan ýokary), magdanyň çyglylygy buglanýar we ýumşadylan witre magdanynda giňeldilen inçe poroşok giňelýär. Metal däl mineral önümlerden.

Perlit poroşokynyň parametrleri

Daş görnüşi ak, poroşok
Köp dykyzlygy 150-200kg / m3
Granularity 0.015mm-0.075mm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň