page_banner

Habarlar

 • The origin and application of Zeolite

  Zeolitiň gelip çykyşy we ulanylyşy

  Zeolit, köp ýyl mundan ozal aşgazan suw çeşmesine düşýän we basyş astynda wulkan külüniň öndürýän tebigy mineral. Bu basyş kombinasiýasy Zeolitiň gözenekli bal ary gurluşy bilen 3D silisiýa-kislorod tetraedral gurluşyny emele getirýär. Tebigaty bolan seýrek minerallardan biridir ...
  Koprak oka
 • Application of zeolite in building construction industry

  Gurluşyk pudagynda zeolitiň ulanylmagy

  Zeolitiň ýeňil agramy sebäpli tebigy zeolit ​​minerallary ýüzlerçe ýyl bäri gurluşyk materiallary hökmünde ulanylýar. Häzirki wagtda zeolit ​​ekologiýa taýdan arassa materialyň täze görnüşidir we pudak goşmaça baha öndürmek üçin ýokary hilli / arassa zeolit ​​ulanmagyň peýdalaryny tapdy ...
  Koprak oka
 • Perlit tehnologiýasynyň täzelenmegi ýaşyl gurluşygy durmuşa geçirmegi has reallaşdyrýar

  ýaşyl gurluşyk, ençeme ýyl bäri wagyz edip gelýän, ýöne durmuşa geçirilmedik binanyň täze görnüşidir. Iň esasy, gurluşyk materiallaryny gözlemek hroniki prosesdir. Perlit önüm tehnologiýasynyň soňky ewolýusiýasy perlit ýangyn geçirmeýän i ...
  Koprak oka