page_banner

ýokary hilli gündelik Brilliant satmak üçin giňeldilen perlit

ýokary hilli gündelik Brilliant satmak üçin giňeldilen perlit

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp giňeldilen perlit, ezmek, gyzdyrmak, gowurmak we giňeltmek arkaly kislotaly wulkan witreous lava tarapyndan öndürilen gözenekli gurluşyň bir görnüşi. Kiçijik kuwwaty, pes ýylylyk geçirijiligi, gowy himiki durnuklylygy, ýanmaýan, ýanmaýan we ýanmaýan. Zäherli, yssyz, ses siňdiriji we beýleki aýratynlyklar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Brilliant-yň çalt jikme-jiklikleri giňeldi

Ajaýyp giňeldilen perlit, ezmek, gyzdyrmak, gowurmak we giňeltmek arkaly kislotaly wulkan witreous lava tarapyndan öndürilen gözenekli gurluşyň bir görnüşi. Kiçijik kuwwaty, pes ýylylyk geçirijiligi, gowy himiki durnuklylygy, ýanmaýan, ýanmaýan we ýanmaýan. Zäherli, yssyz, ses siňdiriji we beýleki aýratynlyklar.

Brilliant giňeldilen perlitiň tanyşdyrylyşy

Ajaýyp giňeldilen perlit (ultra pes temperatura we aşa güýçli in engineeringenerçilik üçin giňeldilen perlit), ýylylyk çeşmesi hökmünde tebigy gaz bilen dik gazly ojakda inçe tozanyň we magdanyň ownuk bölejiklerini saýlap, ýyladyş we giňeltmek arkaly alnan önümdir. Giňeldilen önüm gidrofobiki gurluşy emele getirip, giňeldilen perlitiň ýüzüne silikon bilen sepilýär. Önümiň reňki, köp dykyzlygy we aýratynlyklary adaty giňeldilen perlite meňzeýär. Bu önüm, esasan, kislorod öndürýän howany bölmek bölümi, tebigy gaz, suwuk wodorod, suwuk azot, suwuk kislorod sowadyjy ulag ulaglary we gämiler ýaly uly göwrümli ultra pes temperatura ýylylyk in engineeringenerçilik izolýasiýa gatlagyny gurmak üçin ulanylýar. Bu önüm ultra pes pes temperatura izolýasiýa ýerine ýetirijiligine eýedir.

“Brilliant” -yň tehniki görkezijileri giňeldi

No.ok. Haryt Bölüm Çykyş
      SP-50 görnüşi SP-60 görnüşi
1 Köp dykyzlygy Kg / m3 3550 4560
2 Dykyzlygy basyň Kg / m3 4560 5570
3 Bölejikleriň ululygy (wt% gatnaşygy) 1,2 mm akym tizligi % 1,2mm - 0,154mm ≥90% 1,2mm - 0,154mm ≥90%
    0,154mm akym tizligi % 0,154mm iň ýokary 10% 0,154mm iň ýokary 10%
4 Köpçülikleýin çyglylyk (wt% gatnaşygy) % ≤0.5 ≤0.51
5 Burçy boşadyň (beýikligi 100 mm bolanda) 0 3337
6 Doldurylanda dykyzlygyň ýokarlanmagy Gollanma % ≤25
    Windel % ≤35
7 Malylylyk geçirijiligi (atmosfera temperaturasynyň ortaça bahasy 77K --- 310K) w / (mk) 0.0220.025 0.0240.026
8 Işleýiş temperaturasy -200800
Bellik: Tablisadaky esasy dykyzlyk, kranyň dykyzlygy iň ýokary bahadyr.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň